Hvordan sikre flere gode leveår for pasienter med hjerte- og karsykdom? Innovasjon i folkehelsearbeidet