Legemiddelovervåking, medisinsk informasjon og kvalitetsklager