Norske pasienter må få rask tilgang til nyskapende medisin