Homepage

Et informasjonshefte for deg som ønsker å finne ut mer om kliniske studier
Vi jobber for å forbedre menneskers helse over hele verden.
Retningslinjer for vern og håndtering av personopplysninger
Norske pasienter må få rask tilgang til nyskapende medisin

Explore Novartis

Featured / 03 Mar

Hva er celle- og genterapi?

Alle levende organismer består av celler.  Dypt inne i disse cellene finnes gener. Gener er små biter av DNA som inneholder genetisk informasjon og instruksjoner for å lage proteiner, som igjen bidrar til å bygge opp og vedlikeholde kroppen.